Monthly Archives: mai 2010

Kinas økonomiske hjelp til Nord-Vietnam: et sammendrag

Nord-Vietnam var avhengig av hjelp fra Sovjetunionen, Kina og andre kommunistiske land for å kunne føre krig i Sør-Vietnam. Som stormakt og nabo til Nord-Vietnam spilte Kina en viktig rolle.

Ho Chi Minh ba om militær hjelp fra Kina

Allerede i 1949 sendte Ho Chi Minh delegasjoner til Kina for å be om kinesisk hjelp i form av militære rådgivere, våpen til tre divisjoner og pengestøtte på 10 millioner dollar. I 1950 hadde Ho et møte med Stalin og Mao i Moskva. Etter møtet sendte Kina militære rådgivere og våpen til Viet Minh under Hos ledelse. I tillegg ga kineserne militær trening til Viet Minhs 308. divisjon, 209. regiment og 174. regiment i Kina.

Hjelpen fra Kina besto ikke bare av våpen og ammunisjon, men militær planlegging. Mao gjennomgikk selv slagplanene og ga direkte spesifikke instruksjoner. Hjelpen fra Kina var et viktig bidrag til seieren i Dien Bien Phu. (Roberts 2006, side 57)

Senere hjalp kineserne til i forbindelse med nordvietnamesernes krigføring i sør. Kineserne hadde syv militære ingeniørdivisjoner i Nord-Vietnam i perioden mai 1965 til slutten av 1968. De bygget forsvarsverk, kommunikasjonssystem og jernbane fra 20. breddegrad til den vietnamesisk-kinesiske grensen. For å beskytte kinesiske ingeniørstyrker sendte kineserne ytterligere 16 luftverndivisjoner til Nord-Vietnam. De deltok i 2154 kamper og skjøt ned 1707 amerikanske fly  (Nguyễn Đức Phương 2001).

Økonomisk hjelp til Hanoi

Økonomisk hjelp fra Kina til Vietnam tok opp i slutten av 1950-tallet. Hjelpen fordelte seg i tre hovedområder:

 • Hjelp til storbyene, spesielt Hanoi og Hai Phong
 • Bygging av transportinfrastrukturen: jernbaner, veier, havner
 • Økonomisk planlegging og personellopplæring

Tabellen nedenfor viser oversikten over kinesernes hjelp til Nord-Vietnam:

Ifølge Harish C. Mehta (2012) kom den største økonomiske hjelpen til Nord-Vietnam fra Kina – og ikke Sovjet – i 1967 – 1968. Det foregikk mens den amerikanske etterretningen undervurderte penge- og våpenflyten fra Kina og Sovjet til Nord-Vietnam.

Kilde:

 • Nguyễn Đức Phương. Chiến tranh Việt Nam toàn tập. Toronto. Làng Văn 2001. side 27. Som siterte fra: C. Jian. China and the Vietnam Wars, 1950-1975. The Vietnam War. P. Lowe, Ed., Mac Millan Press Ltd, London, 1998.
 • Roberts, Priscilla (redaktør). Behind the bamboo curtain. Stanford 2006
 • Bob Seals. Chinese Support for North Vietnam during the Vietnam War: The Decisive Edge. militaryhistoryonline.com

Andre kilder om Kinas rolle i Vietnamkrigen:

 • Xiaoming Zhang. The Vietnam War, 1964-1969: A Chinese Perspective. The Journal of Military History, Vol. 60, No.4 (Oct., 1996), 731-762. (PDF) Har mange statistikker og tall
 • Chen Jian, «China’s Involvement in the Vietnam War, 1964-69,» The China Quarterly, no. 142 (June 1995).
 • Chen Jian, “China and the First Indo–China War, 1950–54,” The China Quarterly, no. 112 (March 1993)
 • Harish C. Mehta. Soviet Biscuit Factories and Chinese Financial Grants: North Vietnam’s Economic Diplomacy in 1967 and 1968. Diplomatic History (2012) 36 (2): 301-335
 • Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1954-1975 (Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2000).
 • Qiang Zhai, “Transplanting the Chinese Model: Chinese Military Advisers and the First Vietnam War, 1950–54,” The Journal of Military History 57, no. 4 (October 1993): 689–715.

Legg igjen en kommentar

Filed under Militærhistorie

Historien viser at Vietnamkrigens seierherrer tok feil

– Historien er flyktige hjernespinn som er formet og skrevet av vinnersiden. Ingen steder i nyere tid har dette vist seg å være sannere enn i stadig tilbakevendende markeringer av Vietnamkrigen, som vi nok en gang ser i forbindelse med 25-årsmarkeringen av Saigons fall.

– De som kjempet mot kommunistene må kunne erkjenne at nordvietnameserne og Viet Cong-soldater virkelig trodde de kjempet for Vietnams uavhengighet fra utenlandsk dominans.

– Samtidig må Vietnams herskere kunne erkjenne at amerikanerne og sørvietnameserne som var motstandere av deres innsats virkelig trodde de kjempet for frihet.

– … det beste du kan håpe på er at hver side erkjenner at den andre siden kjempet for det de trodde var rett.

Artikkelen tar opp mange myter om Vietnamkrigen i media. Den er publisert i Wall Street Journal i år 2000. Les artikkelen «History Proves Vietnam Victors Wrong».

Legg igjen en kommentar

Filed under Media og Vietnamkrigen

Antall sivile drept under Vietnamkrigen

Den amerikanske statsviteren R.J. Rummel er den som mest systematisk har forsket på folkemord i det 20. århundre. Han refereres ofte av bl.a. professor Bernt Hagtvedt, en norsk ekspert på folkemord- og totalitære regimer.

Rummel opererer med en liste over 15 megamordere. Vietnam er med på listen.

Ifølge ham ble nesten 1,7 millioner sivile personer drept av regimet i nord, vs. 90.000 drept av regimet i sør. De største folkemordene skjedde i Nord-Vietnam i forbindelse med jordreformen. Der ble mange tusen antatte jordeiere dømt vilkårlig og henrettet raskt etter dommene etter modellen fra Kina. Overgrepene i forbindelse med jordreformen er lite kjent ute i verden.

Folkemord (democid) begått av Antall død (i tusen)
Nord-Vietnam 1 669
Sør-Vietnam 90
USA 6
Kambodsja 35
Sør-Korea 3
Frankrike 10

Democid defineres som mord begått av myndighetene.

Rummels oversikt over folkemordene er de mest systematiske statistikkene som undertegnede kjenner til. Han viser åpent hvordan han kom til tallene.

Se andre statistikker i Fakta om Vietnamkrigen i bloggen.

Kilde:

1 kommentar

Filed under Militærhistorie

Antall falne soldater i Vietnam

Styrker Falne Skadet
Sør-Vietnam 223 748 1 169 763
USA 47 378 304 704
Sør-Korea 4 407 17 060
Australia 469 2 940
Thailand 351 1 358
New Zealand 55 212
Nord-Vietnam/ FNL 1 100 000 600 000

Kilde: http://www.rjsmith.com/kia_tbl.html

Hvor mange amerikanske soldater ble drept i vietnamkrigen?

I følge statistikken var det 47.378 amerikanske soldater som ble drept i kamp i Vietnam. Det står ofte at 58.000 amerikanske soldater døde i Vietnamkrigen, men tallet inkluderer også dem som døde pga. sykdom og ulykker.

Og hvor mange vietnamesiske soldater?

Først og fremst er det vietnameserne som måtte bære de største tapene av militærpersonell. Det var antakelig modige soldater hos alle styrker. Mange av dem kjempet for sin overbevisning: sørvietnameserne og deres allierte for å bevare friheten i sør, mens kommunistene trodde de skulle frigjøre sine landsmenn.

Med sine 47.378 falne soldater var amerikanernes bidrag også betydelig, men deres plass i krigen var forholdsvis mye mindre enn det media og lærebøkene gir inntrykk av. Sørvietnameserne mistet fem ganger flere soldater enn amerikanerne. Dermed bør amerikanernes myte om at sørvietnameserne ikke sloss, begraves.

Flest soldater fra Hanoi og FNL døde i Vietnamkrigen

Kommunistene måtte lide de største mennesketapene. Dødstallet er på 1,2 million soldater i følge offisielle tall fra Hanoi. Det høye tallet skyldes sikkert at mange kommunistsoldater var fryktløse mot sørvietnamesernes våpen. Men det sniker seg en tanke om nordvietnamesernes generaler. Det var sikkert militære talenter blant dem, men deres taktikk av å bruke soldater som kanonføde var en medvirkende årsak til det høye dødstallet for soldatene fra Nord-Vietnam.

Se også Tall og fakta.

Legg igjen en kommentar

Filed under Militærhistorie

Sørkoreanske soldater i Vietnamkrigen

Det er kjent at mange amerikanske soldater kjempet i Vietnam sammen med sørvietnameserne. Mindre kjent er at 300.000 sørkoreanske soldater også deltok i sørvietnamesernes kamp mot kommunistene. Mens andre land som Thailand, Australia, Filippinene og New Zealand sendte sine soldater til Sør-Vietnam, utgjorde de sørkoreanske soldatene den største ikke-amerikanske allierte gruppen i Sør-Vietnam.

De første 150 soldatene fra Sør-Korea kom til Vietnam i 1964. Antallet sørkoreanske soldater økte raskt til 20.620 i 1965, nådde toppen i 1968 med 50.003, og gikk ned til 36.790 i 1972. Fra 1973 var det ingen soldater fra Korea i Sør-Vietnam. Totalt mistet Sør-Korea 4.650 soldater i kamp i Vietnam.

De mest kjente sørkoreanske styrkene var Tiger-divisjonen og ”Blue Dragon”-marinedivisjonen. De var angivelig tøffe krigere, noe som ikke var så rart siden de tilhørte elitedivisjonen som hadde kjempet mot kineserne og nordkoreanerne i den koreanske krigen.  Ryktene forteller også om deres tøffe behandling av krigsfanger.

Hvorfor deltok sørkoreanerne i Vietnamkrigen?  Politisk ville sørkoreanerne gi bidrag i Sør-Vietnam av sikkerhets hensyn, for å sikre USAs militære støtte til Sør-Korea. Men den økonomiske effekten er også stor. Sør-Korea fikk mer hjelp fra USA for sin deltakelse i Vietnamkrigen. Det er estimert at Sør-Korea fikk krigsrelatert inntekt på rundt en milliard USD i perioden 1965-73. Den sørkoreanske industrien, med bl.a. Huyndai og Daewoo i spissen, tok av under Vietnamkrigen.

Hvorfor er sørkoreanernes deltakelse i Vietnamkrigen mindre kjent i Vesten? Svaret finnes nok i den amerikanske kulturnarcissismen. Amerikanerne er mest opptatt av å fremheve sin egen rolle og ignorerer dermed andre involverte. Og norske media importerer stort sett de amerikanske fremstillingene.

Kilde: Sheila Miyoshi Jager (Editor), Rana Mitter (Editor). Ruptured Histories: War, Memory, and the Post-Cold War in Asia (Paperback). Harvard University Press 2007. Kapittel 12: Doubly forgotten. Charles K. Armstrong. http://www.amazon.com/gp/product/0674024710

3 kommentarer

Filed under Militærhistorie

Vietnamkrigen er ingen frigjøring

«Jeg er forbauset over at en stor hendelse som Hue-massakren i 1968, der flere enn 5.000 sivile ble drept av Nord-Vietnam, ikke ble nevnt i historiebøkene. Man burde ha nevnt brutaliteten fra alle sider – ikke bare fra USA. »

«På lik linje med Korea-krigen, var Vietnamkrigen en krig mellom kommunisme og ikke-kommunisme. Den har ikke noe med nasjonal frigjøring å gjøre, fordi Sør-Vietnam på lik linje med Sør-Korea ikke trengte det.»

Slik skriver Nhat Xuan Dinh i Aftenposten den 10. mai 2010. Les artikkelen her.

1 kommentar

Filed under Norsk holdning til Vietnamkrigen

Etterlyser norsk oppgjør om Vietnamkrigen

«Nær 8000 båtflyktninger fra Vietnam er blitt til 20 000 norskvietnamesere som gjerne skulle se at man i Norge ble klar over hvorfor de flyktet. De opplever jo at norsk opinion i sin tid mente at Syd-Vietnam ble befridd i 1975. Hvorfor da flykte?

Det var flere hundre tusen, nærmere en million sydvietnamesere som tok til havs i usikre båter etter denne «befrielsen» i håp om å bli reddet av et fremmed skip og tatt med til et annet land. Hvor mange som omkom, vet vi ikke.

I Norge skjønte man ikke hva som foregikk og fant på forklaringen at det måtte dreie seg om «økonomiske» flyktninger. Men det var ikke mange kapitalister i Syd-Vietnam den gang. Norskvietnameserne vil gjerne ha sannheten frem. Det var ingen befrielse. Det var det kommunistiske Nord-Vietnam som erobret den sydlige del, med de tradisjonelle følger der det røde diktaturet fikk makten.»

Og videre:

«Det er ingen tvil om at USAs intervensjon i Vietnam var misforstått. Men motivet var jo det samme som i Korea – en ren parallell. Begge steder brøt den nordlige delen en internasjonal avtale om deling – i påvente av frie valg begge steder. Den kommunistiske delen ville sikre seg hele landet. I Korea klarte USA å hindre det, men ikke i Vietnam. I begge de sydlige deler var det utbredt misnøye med regimene, men kommunisme var dog verre.»

«Man undres også over statsminister Stoltenbergs tale til den vietnamesiske president på besøk i Oslo i fjor, da han bekjente sin ungdoms engasjement for FNL. Da måtte vel Hanoi-presidenten smile i skjegget over at Norge fortsatt syntes å godta fiksjonen. Det vietnamesiske forbundet i Norge ble forbauset og sendte Stoltenberg en forespørsel.

Det som gjenstår ut over dialogen om menneskerett, er en norsk erkjennelse av vår misforståtte holdning under Vietnamkrigen. Når kommer den?»

Les resten av Frank Bjerkholts artikkel i Morgenbladet om Vietnamkrigen, John Lyng, Arbeiderpartiet og menneskerettigheter. Frank Bjerkholt var utenriksredaktør i Morgenbladet og deltok aktivt i mange NRK-debatter om Vietnamkrigen.

Legg igjen en kommentar

Filed under Media og Vietnamkrigen, Norsk holdning til Vietnamkrigen