Monthly Archives: mai 2011

Skrive oppgave om Vietnamkrigen?

Gratulerer! Har du valgt å skrive skole- eller semesteroppgave, temaoppgave om Vietnamkrigen, eller fikk du oppgaven til eksamen, kommer du til å oppdage mange interessante sider ved striden. Problemstillinger er mange. Jeg ønsker å gi deg noen tips, selv om jeg verken er historiker eller lærer. Men jeg er opptatt av Vietnamkrigen. Du kan evt. diskutere tipsene her med din lærer. Her er tipsene:

1. Vis at du kan pensumet

Historien: Du vet hva som står i pensumet. Går du på videregående skole består pensumet ofte av Historie (Cappelen), Tidslinjer (Aschehoug) eller Portal (Det norske samlaget).

Årstall og tall knyttet til amerikanerne (antall soldater, rådgivere, tonn bomber) er ofte riktige. Men ikke alt som står i pensumet gir et korrekt bilde (jeg kommer tilbake til det i neste punkt). Forlaget Cappelen har innrømmet feil i sin omtale av Vietnamkrigen.

2. Sett spørsmålstegn ved det som presenteres som fakta i deler av pensumet

Se etter skråsikkerheten i pensumet. Leksikon og wikipedia kan vise samme skråsikkerhet. Av og til ser det ut som forfatterne er mer skråsikkre når forholdene de beskriver er fjernere fra norske forhold. Hvorfor?

Lærebøkene skriver for eksempel skråsikkert at det sørvietnamesiske regimet var et korrupt diktatur uten støtte fra befolkningen. Det hevdet også Nord-Vietnam som angrep Sør-Vietnam. Stemmer det?

Et korrupt diktatur må være det verste regimet som finnes. Norske lærebøker mener Sør-Vietnam var slik. Men spør du 100 båtflyktninger i Norge, vil du kanskje finne ut at 80-99 av dem støttet det sørvietnamesiske regimet. Det er bare min gjetning, for ingen har gjort en slik undersøkelse før.

Korrupsjon finnes overalt, og gjett om den finnes i Norge og!

Ble Sør-Vietnam sammenliknet med Nord-Vietnam når det gjelder diktaturskala? Hva tror du resultatet er?

Jeg har kun sett én undersøkelse som sammenliknet demokrati/diktatur i over hundre land. I følge undersøkelsen var Sør-Vietnam et delvis fritt land, og ikke et diktatur.

«70 prosent av alle landsbyer ble ødelagt» (av massiv bombing) (Aschehoug). Hvordan telte man landsbyene? Jeg vet ikke, og jeg har ikke sett noen undersøkelse på det.

Styret i sør «manglet bred støtte i befolkningen» (Cappelen). Spørsmål: i hvilken tidsperiode? Hvordan målte man støtten i sør? Betyr det at de fleste i sør ville ha kommunismen? Jeg tror ikke det. Selv tror jeg de fleste sørvietnamesere foretrakk et ikke-kommunistisk regime.

3. Etterspør det som ikke er nevnt i pensumet

Lærebokforfatterne måtte utelate mange fakta og perspektiver. Sikkert på grunn av plassmangel, og det forstår jeg. Men det finnes noen vesentlige mangler som du kan oppdage selv og kommentere. Dine lærere kan være mest formet av det media ønsker å fremstille: Rolling Thunder, tunneler, musikk, tortur, sammenlikning med Iraq. Du kan stille sjelden stilte spørsmål:

Hvor var sørvietnamesiske soldater?  Om de var der, hvorfor skriver ikke forfatterne om dem? Alle tre lærebøkene skriver om antall amerikanske soldater som var der og antallet falne, men ingen av bøkene nevner sørvietnamesiske soldater. Det er mulig at lærebokforfatterne ikke kjenner til dem, eller ikke synes det er verdt å nevne dem. Du kan stille spørsmål. For fakta er at 250.000 soldater fra sør falt og en million ble skadet i kampen for Sør-Vietnam.

– Var det flest amerikanere eller sørvietnamesere som kjempet for Sør-Vietnam? Svaret finner du i Fakta om Vietnamkrigen.

Diktatur? Lærebøkene mener at Sør-Vietnam var diktatur, noe som ikke stemmer den mer nøytrale internasjonale undersøkelsen. Men lærebøkene skriver ingenting om Nord-Vietnams diktatur (eller kanskje demokrati?). Hvorfor?

Paralleler? Lærebøkene skjuler ikke at Nord-Vietnam var kommunistisk. Ho Chi Minh var kamerater med Stalin, Mao og Pol Pot. Finnes det folkemord begått av Nord-Vietnam som liknet på folkemordene under Pol Pot, Stalin og Mao? Hvis ja, hvorfor ville ikke forfatterne nevne det? Selv kan jeg nevne jordreformen i Nord-Vietnam og massakren i Hue.

Båtflyktninger? Vi vet at båtflyktningene ikke flyktet fra Vietnamkrigen, men fra freden som kom etter krigens slutt. Stemmer båtflyktningenes beretninger med lærebøkene? Jeg tror ikke det.

Svarthvitt eller nyansert framstilling?

Presentasjonen din bør være nyansert. Unngå svarthvitt fremstilling. Tegn på svarthvitt fremstilling er at den ene parten kun har gode egenskaper mens den andre kun onde. Synes du fremstillingen i din lærebok er svarthvitt eller nyansert? Hvordan passer teksten med det faktum at millioner sørvietnamesere flyktet fra hjemlandet etter at Nord-Vietnam vant?

Konklusjon

Historieskriverne er ofte selektive. Du kan ha mye moro ved å leke detektiver når du leser historiebøker. Hva ønsker forfatterne å fremheve? Passer det med virkeligheten? Få den i powerpoint-presentasjonen din, eller i stiloppgaven.

Jeg håper at du finner nyttig informasjon om Vietnamkrigen i bloggen min. Lykke til med oppgaven.

Legg igjen en kommentar

Filed under Militærhistorie

Lærebøker og anbefalt litteratur om Vietnamkrigen

Kan du hjelpe meg som skriver denne bloggen?

Hvilke lærebøker og anbefalt litteratur brukes på norsk skole i dag? Det lurer jeg på.

Hvis du er elever, studenter eller lærere kjenner du sikkert til hvilke lærebøker, filmer og annen litteratur som anbefales på din skole. Informasjonen kan du dele med meg og andre lesere ved å klikke på knappen «Legg igjen en kommentar». Skriv gjerne hvilken skole du er på og evt. hva du synes om den anbefalte litteraturen.

Takk for hjelpen.

Norske bøker som utfordrer din læreboks fremstilling av Vietnamkrigen:

Fra bokomslaget: Når norskvietnameserne leser norske lærebøker i historie om Vietnamkrigen, blir de forskrekket over å se alle misforståelsene. Det var ikke slik. Det kraftige norske engasjementet mot USAs intervensjon, også i vår regjering, markeres ved et totalt skifte i opinionen midt på 60-tallet, drevet av idealisme. Men idealisme kan ta feil. FNL som ble støttet i god tro, var ingen reell aktør.

Fra bokomslaget: Ru betyr ”vuggesang” eller  ”å vugge” på vietnamesisk, i tillegg til ”bekk” på fransk. Det er også tittelen på Kim Thúys lovpriste selvbiografiske roman som kan beskrives som en liten bekk av minner som slynger seg frem fra barndommen i Sør-Vietnam til livet i eksil i Canada. Hun forteller oss om flukten i båt over Sinaibukten, tiden i flyktningleiren i Malaysia, tilbakekomsten til Vietnam som voksen, samt mamma rollens gleder og sjelekvaler.

Alt skildres både med humor og alvor, og med et ufravikelig blikk for hverdagens små detaljer – som i ettertid kan vise seg å være livsavgjørende. Fortellingen er egenartet og har en spontan rytme som leseren vugges inn i. Thúy tar ikke hensyn til kronologi, men følger sin indre logikk der avslutnings avsnittet i hvert minnefragment gir opptakten til neste.

Når du har lest denne boken, har du besøkt verdener du ikke visste eksisterte.

Fra bokomslaget: IDEALISTENE handler om politiske pilegrimer, klakører for totalitære og autoritære regimer, den radikale venstresidens svart-hvite verdenssyn og svermeriet for autoritære og totalitære stater. Ikke minst handler den om moralsk selvrettferdighet og en manglende toleranse for annerledes tenkende. Venstresidens lefling med kommunistiske stater var ikke bare en avstandslek med ord og symboler: Regimene eksisterte i virkeligheten, og ofrene var mennesker av kjøtt og blod. Venstreorienterte medløpere valgte bort friheten til fordel for dogmene. Men de valgte aldri bort sin egen frihet.

Se også: Filmer fra Vietnamkrigen

3 kommentarer

Filed under Militærhistorie