Monthly Archives: august 2011

18. august: Vietnam Veterans Day i Australia

På denne dag:

Vietnam Veterans Day markeres den 18. august hvert år i Australia. Dagen var opprinnelig kjent som Long Tan Day, som ble valgt for å minnes mennene i D Company, 6RAR som kjempet i slaget ved Long Tan i 1966. På den dagen kjempet 108 australske og newzealandske soldater en blodig kamp mot over 2000 nordvietnamesiske og Viet Cong soldater i en gummiplantasje ikke langt fra den lille landsbyen Long Tan.

To commemmorate Australian and Vietnamese soldiers …

Australierne seiret, men bare etter å ha kjempet i kraftig regn i fire timer. De ble nesten overkjørt, men ble reddet av betimelige ammunisjonsforsyninger, nøyaktig artilleriild fra nærliggende australske baser, og ankomsten av forsterkninger av pansrede personellvogn. Atten australiere mistet livet og 24 ble såret, det største antallet skadde i en operasjon siden den australske task force var kommet et par måneder tidligere. Etter slaget ble likene av 245 fiendtlige soldater funnet, og det så ut som flere lik hadde blitt tatt bort.

På den tredje årsdagen for Long Tan, 18. august 1969 ble et kors reist på stedet der slaget foregikk. Veteranerne fra slaget samlet seg ved korset for å minnes de falne, og dagen ble minnet som Long Tan Day siden. Over tid brukte alle australske Vietnam-veteraner dagen for å minnes dem som tjenestegjorde og falt i Vietnam. I 1987, etter en meget vellykket Welcome Home-parade for Vietnam-veteraner i Sydney, kunngjorde den australske statsministeren Bob Hawke at Long Tan-dag ville bli kjent som Vietnam Veterans Day. Siden har dagen vært feiret hvert år for å minnes alle de menn og kvinner som tjenestegjorde i Vietnam.

USA en mindre pålitelig alliert

Hvorfor deltok australierne i Vietnamkrigen?

I begynnelsen av 1960-tallet vurderte australierne situasjonen i Asia som mer truende pga. Kinas støtte til opprørerne i Asia og urolighetene i Malaysia og Indonesia. Australierne så på USA som en mindre pålitelig alliert. Derfor hadde Australia behov for å styrke egen forsvarsevne og lære å kjenne ny krigsteknologi. En deltakelse i Vietnamkrigen passet godt med australiernes behov.

Totalt deltok 50.000 australske soldater i Vietnamkrigen. Antallet var på sitt høyeste i 1969 med 8.300 mann. Antall falne var 519. De siste soldatene dro hjem i 1973 i forbindelse med «fredsavtalen» i Paris 1973.

En annen taktikk

Australierne hadde fra før mer erfaring med å bekjempe geriljasoldater i Asia enn amerikanerne. Derfor satset ikke australierne på «Search and destroy» og «body counts»-taktikk som amerikanerne brukte. Australierne prøvde å sikre befolkningen trygghet fra geriljasoldatenes trusler i landsbyene.

Samtidig ble australierne utstyrt med mindre avanserte våpen. De hadde lite erfaring med bruk av helikoptre og flytransport av tropper, noe de fikk lært i Vietnamkrigen.

Historien om Vietnamkrigen er altfor ofte fokusert på amerikanerne. Australierne betalte sine egne utgifter i forbindelse med støtten til Sør-Vietnam. Sørvietnameserne husker de australske soldatene som dyktige og stort sett sympatiske.

1 kommentar

Filed under I dag i historien

13. august: Berlinmuren, Vietnam og USA

På denne dag:

13. august 2011 var det 50 år siden Berlinmuren ble reist. Muren strakk seg over 155 kilometer og isolerte Vest-Berlin fra Øst-Tyskland i perioden 1961-1989.

Delingen av Tyskland kan ses i sammenheng med delingen av tre andre land etter andre verdenskrig: Kommunist-Kina vs. Taiwan, Nord- vs. Sør-Korea, og Nord- vs. Sør-Vietnam.

Det finnes både likheter og forskjeller mellom delingen av Tyskland og av Vietnam. Jeg kan nevne noen her.

Likheter
1. Familier ble delt. Både i Tyskland og Vietnam ble mange familier delt. På mange år hadde ikke familiemedlemmer kontakt med sine som befant seg på andre siden av grensen.

2. Kommunistblokken vs den frie verdenen: Øst-Tyskland og Nord-Vietnam ble lagt under kontroll av kommunistpartiet. Ingen opposisjon ble tillatt. Befolkningen ble kontrollert av Stasi i Øst-Tyskland og Cong An i Nord-Vietnam. Vest-Tyskland og Sør-Vietnam var friere enn sine røde brødre.

3. Kommunistblokken med Sovjet og Kina i spissen allierte seg med Øst-Tyskland og Nord-Vietnam.

4. USA allierte seg med Vest-Tyskland og Sør-Vietnam. USA hadde til enhver tid flere hundre tusen soldater i Vest-Tyskland. I en kort periode (1965-1971) var det flere amerikanske soldater i Sør-Vietnam enn i Vest-Tyskland. Både Vest-Tyskland og Sør-Vietnam var avhengige av USA for å hindre (i Tyskland) og bekjempe (i Vietnam) angrep fra sin kommunist-halvdel.

Vest-Tyskland og Sør-Vietnam var avhengig av amerikanske soldater. Det var flere amerikanske soldater i Vest-Tyskland enn i Sør-Vietnam, unntatt i perioden 1966-71.

Forskjeller
1. Infiltrasjon og invasjon fra kommunistene. I Vietnam kom infiltrasjon og etter hvert invasjon fra Nord. I Tyskland fantes det også infiltrasjon fra Øst til Vest-Tyskland, men i mye mindre omfang enn i Vietnam.

2. Vestens støtte til kommunistene: Etter hvert som Vietnamkrigen nådde nye høyder, økte også den antiamerikanske stemningen i Vesten. Den pro-kommunistiske bevegelsen var særlig sterk i forhold til Nord-Vietnam. Støtten til Øst-Tyskland var mye mindre, selv om man kjenner til f.eks. norske pro-østtyske grupper.

3. Utfallet: Kommunistene vant over Sør-Vietnam og samlet hele landet under jerngrepet fra kommunistregimet. I Tyskland skjedde det motsatte: Berlinmuren ble veltet i 1989 og kommunistdiktaturet ble fjernet.

Det finnes flere paralleller mellom delingen av Vietnam og Tyskland. I Tyskland har mye som STASI foretok seg kommet frem i lyset. I Vietnam er det derimot mindre av kommunistenes indre liv som er synlige for historikerne.

Jeg ser frem til dagen når Vietnam åpner sine arkiver slik at vi vet hva som skjedde bak ”muren”.

1 kommentar

Filed under I dag i historien, USAs engasjement