Monthly Archives: juli 2015

Nytt nettsted om Vietnamkrigen

En gang i vår snakket jeg med en norsk bekjent om Vietnamkrigen. Da jeg viste ham statistikken om at Sør-Vietnam mistet fem ganger flere soldater i krigen enn USA gjorde, ble han overrasket. Han tilhører antakelig flertallet her i Vesten som tror at det stort sett var amerikanere som kjempet mot kommunistene i Vietnam. Vi kan som vanlig trygt si at det er media som har skylda for feiloppfatningen. Men i motsetning til mange andre tilfeller der man finner korreksjoner i lærebøkene, gir disse ingen nyansering av fremstillingene i media.

Jeg setter derfor pris på skribenter som forsøker å korrigere misoppfatningen om Vietnamkrigen i media. Jeg ønsker derfor velkommen til nettsiden http://virdamikils.com . Der finner du velskrevede artikler som tar opp viktige temaer om Vietnamkrigen. Kildene er oppgitt slik jeg forventer i artikler som er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.

Forfatteren skriver følgende i kommentarfeltet:

En av grunnene til at jeg skriver, er at jeg synes Sydvietnams egen innsats på slagfeltet er blitt så uriktig og urettferdig fremstilt…

Den gloriøse fremstillingen av Nordvietnams hær og Viet Cong kontra den nedsettende og til dels infame fremstillingen av Sydvietnams forsvarere, man kunne møte i norske media, har gjort et sterkt inntrykk på meg. Jeg håper med det jeg skriver å kunne rette opp noe av den urett fra norsk side som ble begått mot Sydvietnam.

Det er jeg enig i.

Jeg er også enig i forfatterens beskrivelse av utfordringene som sørvietnameserne hadde i møtet med det massive angrepet mot dem her i Vesten:

Sydvietnam var et lite land og språklig isolert land, med få kontakter utad. Sydvietnameserne hadde kanskje derfor vanskelig for å forstå omfanget av den utenlandske propagandaen og forsvare seg mot den.

Mange båtflyktninger har, inkludert meg selv, bodd i Norge i flere tiår. Språket har for mange av oss alltid vært en viktig barriere når vi skulle legge frem vårt syn som strider imot de lærdes tro. Men språkbarrieren forklarer ikke alt. Selv om kommunistene fra Nord-Vietnam også hadde den samme språklige utfordringen, møtte de under krigen tilbedelse her i Vesten. Vesten så bort fra rapporter om kommunistenes brutale behandling av sitt eget folk.

Derfor er det viktig med slike artikler som for eksempel tar opp massakren i Hue som kan leses i http://virdamikils.com.

Derfor ønsker jeg http://virdamikils.com velkommen!

2 kommentarer

Filed under vietnam