Tag Archives: Demokrati

Valgresultatet ble offentliggjort

Vi er i innspurten til valgkampen for Stortingsvalg 2017. Men når jeg skriver om valgresultatet som ble offentliggjort, mener jeg det som skjedde i dag for 50 år siden, i Sør-Vietnam.

Den 4. september 1967 ble resultatet av det sørvietnamesiske presidentvalget offentliggjort. Dagen før hadde over fire millioner stemmeberettigede oppsøkt valgurnene over hele Sør-Vietnam for å velge landets president. Samme dag ble det også meldt om kommunistenes sabotasjer som drepte 65 og såret 306 personer.

Kandidatparet Thieu – Ky vant med 1,6 millioner stemmer mens det nest største kandidatparet Dzu – Chiêu fikk  800.000 stemmer. Til tross for dobbelt så mange stemmer fikk paret Thieu – Ky kun 34 prosent av stemmene. Årsaken er at det var ni kandidatpar som kjempet om plassen i Dinh Doc Lap – Selvstendighetspalasset, også kalt Presidentpalasset. Det er meldt om 22 amerikanske valgobservatører og 93 andre fra 21 land.

Sammenliknet med solide demokratier i Vesten var det sørvietnamesiske regimet ikke bra nok. Denne sammenlikningen var sørvietnameserne ikke så opptatt av. For dem var det mest relevant å sammenlikne Sør mot Nord. Og regimet i Sør var et bedre valg sammenliknet med kommunistene i Nord. For sør-vietnameserne var valget i 1967 derfor et stort skritt i riktig retning.

Les også:

 

Legg igjen en kommentar

Filed under I dag i historien, Sør-Vietnam

1. april 1967: Ny grunnlov i Sør-Vietnam

På denne dag:

I dag er det 50 år siden daværende Sør-Vietnam – Republikken Vietnam – fikk sin nye grunnlov. Grunnloven var moderne og basert på demokratiske prinsipper, med de 3 statsmaktene. Ledere skulle velges demokratisk, presidentens makt skulle begrenses og opposisjon var tillatt. Ytringsfriheten ble sikret. Nasjonalforsamlingen besto av Thượng nghị viên (Overhuset) og Hạ nghị viện (Underhuset).

«Inspektoratet» – Giám sát Viện, noe som liknet på Riksrevisjonen – ble opprettet for å granske korrupsjon og maktmisbruk. Inpsektoratet besto av 18 personer hvorav 1/3 ble oppnevnt av Nasjonalforsamlingen, 1/3 av presidenten og 1/3 av Høyesterett. Det var dommer Phạm Đình Hưng som sto bak forslaget.

Men et spørsmål dukker opp når man tenker på Grunnloven som ble vedtatt: Gjaldt rettssamfunnet bare på papiret, eller gjaldt det også i virkeligheten?

Dokumentert demokratisk praksis
I en doktoravhandling fra University of Southern Mississippi tok juristen Vincent J. Sherry, Jr. dette opp. Sherry gikk gjennom teksten og gransket praktisen. Han nevnte spesielt rettsaken mot parlamentsrepresentant Tran Ngoc Chau, som ble beskyltdt for å være kommunistsympatisør. Selv om han ble dømt skyldig av lavere domstoler, ble dommen funnet grunnlovsstridig, og han ble frifunnet. I et annet tilfelle hvor finansministeren foreslo å innføre kriseskatten, fant Høyesteretten at ministerens forslag var grunnlovsstridig. Demokratiet ble testet i praksis.

Vincent Sherry konkluderte dermed i sin avhandling med at «ledelsen i det sørvietnamesiske juridiske systemet er på linje med den juridiske eliten i et hvilket som helst land i den frie verden når det gjelder kompetanse og dedikasjon». Han håpet at regimet ville vedvare slik at demokratiet ville bli fullt utbygget. Men slik gikk det ikke.

Aftenposten01041967_Grunnlov

Aftenposten 1. april 1967 om ny grunnlov i Sør-Vietnam

Vendepunkt. Jeg mener at grunnloven fra 1967 var et vendepunkt i Sør-Vietnams 21 års historie. Den ble bygget på intensjonen om et liberalt demokrati som president Ngo Dinh Diem hadde lovet i 1954 da han overtok makten i Sør-Vietnam.

Han kastet franskmennene ut av landet. Mens landet ikke hadde noen erfaring med demokrati eller selvstyre under fransk koloniherre, gjorde president Diem et imponerende forsøk på nasjons- og statsbygging. Han snublet dessverre i forsøket og ble etter hvert motarbeidet av både egne ledere, kommunister og amerikanske «allierte». Han ble styrtet i et kupp i 1963. Etter kuppet ble Sør-Vietnam styrt av skiftene regjeringer, inntil en grunnlovsskrivende nasjonalforsamling ble valgt i 1966. Den leverte et grunnlovsforslag som ble godkjent 1. april 1967. Ifølge grunnloven skulle presidentvalg holdes i løpet av året. Valget fant sted i september 1967, til tross for kommunistenes terror for å sabotere valget. Generalene Thieu og Ky vant valget, noe som var forståelig ut fra situasjonen der Sør-Vietnam var i krig. Men de gamle generalene måtte etter valget forholde seg til de demokratiske spillereglene.

1967 var ikke bare et vendepunkt for Sør-Vietnam – på vei til demokratiet. For Vesten var det også et vendepunkt: mange i Vesten vendte ryggen til Sør-Vietnam og begynte å støtte kommunistene fra Nord. I en slik atmosfære er det ikke så rart at Vesten ikke lot seg begeistre av Sør-Vietnams grunnlov.

Som kjent vant kommunistene fra Nord krigen i 1975. De erstattet det halvferdige demokratiet i Sør med et marxistisk diktatur. Når jeg ser tilbake i historien, tør jeg påstå at perioden 1967 – 1975 var den mest demokratiske perioden i Vietnams historie inntil i dag.

Les også:

5 kommentarer

Filed under I dag i historien, Sør-Vietnam

15. september: Den internasjonale dagen for demokrati

Dagen har vært fantastisk. Solen har avlagt et langt besøk i Oslo, slik den har gjort de siste dagene. Sommeren er på hell, men varmen minner meg mer om august enn september. Det passer derfor utmerket å markere den internasjonale dagen for demokrati i dag, den 15. september.

Har demokrati noe å gjøre med Vietnamkrigen, som er temaet for denne bloggen?

For det første påsto både nord- og sørvietnameserne under krigen at de kjempet for demokrati. Nord-Vietnam kalte til og med sitt land «Den demokratiske republikken Vietnam» (DRV).

For det andre ser det ut som nordvietnameserne lyktes med å overbevise mange vestlige journalister og intellektuelle om at Sør-Vietnam (og ikke Nord-Vietnam) manglet demokrati. Den tidligere statsministeren i Sverige, Olof Palme, hevdet i 1968 at «… skall man tala om demokrati i Vietnam är det uppenbart att den i betydligt högre grad representeras av FNL än av Förenta staterna och dess allierade juntor» (Statsrådet Palmes anförande vid Vietnam-demonstrationen 21.2.1968). Sør-Vietnam mistet stadig støtte fra opinionen i vestlige land.

For det tredje fantes en mer objektiv måling av demokratiet i et land, noe som ble kalt Demokrati-indeks. Målingene er basert på en rekke veldefinerte kriterier. Den første globale demokratimålingen ble utført i 1973 og viste at Sør-Vietnam var et «delvis fritt» land, mens Nord-Vietnam var et diktatur.

Hvorfor overså mange i Vesten diktaturet i Nord-Vietnam? Svaret er ikke enkelt.

Ifølge Peter Grieder, en internasjonal ekspert på DDR og totalitarisme, finnes det konvensjonelle diktaturer som forbyr opposisjoner og uavhengige fagforeninger. Og det finnes ifølge ham også «hyper-diktaturer», dvs. totalitære regimer som kler seg om demokratier, som har pseudo-opposisjoner og pseudo-fagforeninger, men som er anti-demokratiske. Nord-Vietnam passet med en slik beskrivelse av «hyper-diktaturer». Det er ikke bare DRV som pyntet seg med ordet «demokratisk» i sitt navn. Det samme gjorde også østtyske DDR og Nord-Korea («Den demokratiske folkerepublikken Korea»).

À propos ordet demokrati – Sverigedemokratene gjorde et brakvalg i går. En ekstra grunn til å være på vakt.

1 kommentar

Filed under Norsk holdning til Vietnamkrigen

24. oktober: Manila-konferansen i 1966

På denne dag:

Toppmøtet om Vietnam som fant sted i Manila, Filippinene for 45 år siden, den 24. oktober 1966, dreide seg om kampen for frihet i Vietnam og situasjonen i asiatiske og stillehavsområder. Til konferansen kom representanter fra sju land: Sør-Vietnam (Nguyen Van Thieu og Nguyen Cao Ky), Filippinene (President Ferdinand E. Marcos), Sør-Korea (President Park Chung Hee), Thailand (statsminister Thanom Kittikachorn), Australia (statsminister Harold Holt), New Zealand (statsminister Keith Holyoake) og USA (president Lyndon B. Johnson).

Sør-Vietnam var i 1966 fortsatt under kontroll av generalene. Men på konferansen ble det erklært at Sør-Vietnam var på vei mot demokratiske former. Dette er et lite, men viktig skritt i demokratisk retning.

Toppmøtet om Vietnam i Manila 24. oktober 1966

Toppmøtet om Vietnam i Manila 24.10.1966. Halvt demokratiske land som Sør-Korea, Filippinnene og Thailand fikk være i fred for å utvikle sitt demokrati, mens Sør-Vietnam fikk ikke fullført sin demokratisering før kommunistene tok over.

Den felles erklæringen inneholdt noen fremtidsutsikter for Sør-Vietnam. Les for eksempel artikkel 13, 21 og 23 om løftene om reform innen landbruk og styreform:

 13. Den vietnamesiske regjeringen erklærte at den utarbeider en rekke tiltak for å modernisere landbruket og å sikre landbruksarbeiderne fruktene av eget arbeid. Jordreform og jordeierforhold vil bli gitt topp prioritet. Landbrukskreditt vil bli utvidet. Avlinger vil bli bedre og diversifisert.

21. De vietnamesiske representantene utrrykte sin forventning om at arbeidet med grunnloven skulle gå raskt fram og kunne fullføres før fristen i mars 1967. Grunnloven vil deretter bli kunngjort, og valg vil bli holdt innen seks måneder for å velge en folkevalgt regjering.

22. Den vietnamesiske Regjeringen mener at den demokratiske prosessen må styrkes på lokalt, så vel som nasjonalt nivå. Regjeringen i Vietnam kunngjorde at den for dette formål vil begynne å holde landsby- og kommunevalg i begynnelsen av 1967.

Lokale valg ble holdt i 1966 og 1967, tross kommunistenes trakassering av kandidatene og stemmegiverne. Den nye grunnloven ble innført året etter, se artikkelen om den nye grunnloven i denne bloggen. Jordreformen kom i 1970, også tidligere nevnt i denne bloggen. Sør-Vietnam ble ikke mønstergyldig demokratisk over natten, heller ikke ble alle bønder jordeiere i løpet av et år. Men maken til slike innfrielser av løfter er heller sjelden i land som lever i fred, for ikke å snakke om i et land i krig.

Aftenposten 1. april 1967 om ny grunnlov i Sør-Vietnam

Her kan du lese felleserklæringen fra toppmøtet:

[I.] DECLARATION OF GOALS OF FREEDOM

We, the seven nations gathered in Manila, declare our unity, our resolve, and our purpose in seeking together the goals of freedom in Vietnam and in the Asian and Pacific areas. They are:
1. To be free from aggression.

2. To conquer hunger, illiteracy, and disease.

3. To build a region of security, order, and progress.
4. To seek reconciliation and peace throughout Asia and the Pacific.

[2.] JOINT STATEMENT

INTRODUCTION

1. In response to an invitation from the President of the Republic of the Philippines, after consultations with the President of the Republic of Korea and the Prime Ministers of Thailand and the Republic of Vietnam, the leaders of seven nations in the Asian and Pacific region held a summit conference in Manila on October 24 and 25, 1966, to consider the conflict in South Vietnam and to review their wider purposes in Asia and the Pacific. The participants were Prime Minister Harold Holt of Australia, President Park Chung Hee of the Republic of Korea, Prime Minister Keith Holyoake of New Zealand, President Ferdinand E. Marcos of the Philippines, Prime Minister Thanom Kittikachorn of Thailand, President Lyndon B. Johnson of the United States of America, and Chairman Nguyen Van Thieu and Prime Minister Nguyen Cao Ky of the Republic of Vietnam.

BASIC POLICY

2. The nations represented at this conference are united in their determination that the freedom of South Vietnam be secured, in their resolve for peace, and in their deep concern for the future of Asia and the Pacific. Some of us are now close to the actual danger, while others have learned to know its significance through bitter past experience. This conference symbolizes our common purposes and high hopes.

3. We are united in our determination that the South Vietnamese people shall not be conquered by aggressive force and shall enjoy the inherent right to choose their own way of life and their own form of government. We shall continue our military and all other efforts, as firmly and as long as may be necessary, in close consultation among ourselves until the aggression is ended.

4. At the same time our united purpose is peace–peace in South Vietnam and in the rest of Asia and the Pacific. Our common commitment is to the defense of the South Vietnamese people. Our sole demand on the leaders of North Vietnam is that they abandon their aggression. We are prepared to pursue any avenue which could lead to a secure and just peace, whether through discussion and negotiation or through reciprocal actions by both sides to reduce the violence.

5. We are united in looking to a peaceful and prosperous future for all of Asia and the Pacific. We have therefore set forth in a separate declaration a statement of the principles that guide our common actions in this wider sphere.

6. Actions taken in pursuance of the policies herein stated shall be in accordance with our respective constitutional processes.

PROGRESS AND PROGRAMS IN SOUTH VIETNAM;
THE MILITARY EFFORT

7. The Government of Vietnam described the significant military progress being made against aggression. It noted with particular gratitude the substantial contribution being made by free world forces.

8. Nonetheless, the leaders noted that the movement of forces from North Vietnam continues at a high rate and that firm military action and free world support continue to be required to meet the threat. The necessity for such military action and support must depend for its size and duration on the intensity and duration of the Communist aggression itself.

9. In their discussion, the leaders reviewed the problem of prisoners of war. The participants observed that Hanoi has consistently refused to cooperate with the International Committee of the Red Cross in the application of the Geneva Conventions, and called on Hanoi to do so. They reaffirmed their determination to comply fully with the Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War Victims, and welcomed the resolution adopted by the Executive Committee of the League of Red Cross Societies on October 8, 1966, calling for compliance with the Geneva Conventions in the Vietnam conflict, full support for the International Committee of the Red Cross, and immediate action to repatriate seriously sick and wounded prisoners of war. They agreed to work toward the fulfillment of this resolution, in cooperation with the International Committee of the Red Cross, and indicated their willingness to meet under the auspices of the ICRC or in any appropriate forum to discuss the immediate exchange of prisoners.

PACIFICATION AND REVOLUTION DEVELOPMENT

10. The participating governments concentrated particular attention on the accelerating efforts of the Government of Vietnam to forge a social revolution of hope and progress. Even as the conflict continues, the effort goes forward to overcome the tyranny of poverty, disease, illiteracy and social injustice.

11. The Vietnamese leaders stated their intent to train and assign a substantial share of the armed forces to clear-and-hold actions in order to provide a shield behind which a new society can be built.

12. In the field of Revolutionary Development, measures along the lines developed in the past year and a half will be expanded and intensified. The training of Revolutionary Development cadres will be improved. More electricity and good water will be provided. More and better schools will be built and staffed. Refugees will be taught new skills. Health and medical facilities will be expanded.

13. The Vietnamese Government declared that it is working out a series of measures to modernize agriculture and to assure the cultivator the fruits of his labors. Land reform and tenure provisions will be granted top priority. Agricultural credit will be expanded. Crops will be improved and diversified.

14. The Vietnamese leaders emphasized that underlying these measures to build confidence and cooperation among the people there must be popular conviction that honesty, efficiency and social justice form solid cornerstones of the Vietnamese Government’s programs.

15. This is a program each of the conferring governments has reason to applaud recognizing that it opens a brighter hope for the people of Vietnam. Each pledged its continuing assistance according to its means, whether in funds or skilled technicians or equipment. They noted also the help in non-military fields being given by other countries and expressed the hope that this help will be substantially increased.

ECONOMIC STABILITY AND PROGRESS

16. The Conference was told of the success of the Government of Vietnam in controlling the inflation which, if unchecked, could undercut all efforts to bring a more fulfilling life to the Vietnamese people. However, the Vietnamese leaders reaffirmed that only by constant effort could inflation be kept under control. They described their intention to enforce a vigorous stabilization program, to control spending, increase revenues, and seek to promote savings in order to hold the 1967 inflationary gap to the minimum practicable level. They also plan to take further measures to insure maximum utilization of the Port of Saigon, so that imports urgently needed to fuel the military effort and buttress the civil economy can flow rapidly into Vietnam.

17. Looking to the long-term future of their richly endowed country, the Vietnamese representatives described their views and plans for the building of an expanded postwar economy.1

1On December 16, 1966, the White House announced that in response to a request from Prime Minister Nguyen Cao Ky of the Republic of Vietnam the U.S. Government would join with South Vietnam in a joint effort on the long-run development of the Vietnamese economy.

The release stated that David Lilienthal had agreed to organize a group from his Development and Resources Corporation and other U.S. sources with experience in development planning. The release pointed out that this group, operating under contract to the Agency for International Development, would work closely with a counterpart Vietnamese team led by Professor Nguyen Dang Thuc of the University of Saigon (2 Weekly Comp. Pres. Docs., p. 1799).

18. Military installations where appropriate will be converted to this purpose, and plans for this will be included.

19. The conferring nations reaffirmed their continuing support for Vietnamese efforts to achieve economic stability and progress. Thailand specifically noted its readiness to extend substantial new credit assistance for the purchase of rice and the other nations present reported a number of plans for the supply of food or other actions related to the economic situation. At the same time the participants agreed to appeal to other nations and to international organizations committed to the full and free development of every nation, for further assistance to the Republic of Vietnam.

POLITICAL EVOLUTION

20. The representatives of Vietnam noted that, even as the Conference met, steps were being taken to establish a new constitutional system for the Republic of Vietnam through the work of the Constituent Assembly, chosen by so large a proportion of the electorate last month.

21. The Vietnamese representatives stated their expectation that work on the Constitution would go forward rapidly and could be completed before the deadline of March 1967. The Constitution will then be promulgated and elections will be held within six months to select a representative government.

22. The Vietnamese Government believes that the democratic process must be strengthened at the local as well as the national level. The Government of Vietnam announced that to this end it will begin holding village and hamlet elections at the beginning of 1967.

23. The Government of Vietnam announced that it is preparing a program of National Reconciliation. It declared its determination to open all doors to those Vietnamese who have been misled or coerced into casting their lot with the Viet Cong. The Government seeks to bring them back to participate as free men in national life under amnesty and other measures. Former enemies are asked only to lay down their weapons and bring their skills to the service of the South Vietnamese people.

24. The other participating nations welcomed the stated expectation of the Vietnamese representatives that work on the Constitution will proceed on schedule, and concurred in the conviction of the Government of the Republic of Vietnam that building representative, constitutional government and opening the way for national reconciliation are indispensable to the future of a free Vietnam.

THE SEARCH FOR PEACE

25. The participants devoted a major share of their deliberations to peace objectives and the search for a peaceful settlement in South Vietnam. They reviewed in detail the many efforts for peace that have been undertaken, by themselves and other nations, and the actions of the United Nations and of His Holiness the Pope. It was clearly understood that the settlement of the war in Vietnam depends on the readiness and willingness of the parties concerned to explore and work out together a just and reasonable solution. They noted that Hanoi still showed no sign of taking any step toward peace, either by action or by entering into discussions or negotiations. Nevertheless, the participants agreed that the search for peace must continue.

26. The Government of the Republic of Vietnam declared that the Vietnamese people, having suffered the ravages of war for more than two decades, were second to none in their desire for peace. It welcomes any initiative that will lead to an end to hostilities, preserves the independence of South Vietnam and protects the right to choose their own way of life.

27. So that their aspirations and position would be clear to their allies at Manila and friends everywhere, the Government of the Republic of Vietnam solemnly stated its views as to the essential elements of peace in Vietnam as follows:

(1) Cessation of Aggression. At issue in Vietnam is a struggle for the preservation of values which people everywhere have cherished since the dawn of history: the independence of peoples and the freedom of individuals. The people of South Vietnam asked only that the aggression that threatens their independence and the externally supported terror that threatens their freedom be halted. No self-respecting people can ask for less. No peace-loving nation should ask for more.

(2) Preservation of the Territorial Integrity of South Vietnam. The people of South Vietnam are defending their own territory against those seeking to obtain by force and terror what they have been unable to accomplish by peaceful means. While sympathizing with the plight of their brothers in the North and while disdaining the regime in the North, the South Vietnamese people have no desire to threaten or harm the people of the North or invade their country.

(3) Reunification of Vietnam. The Government and people of South Vietnam deplore the partition of Vietnam into North and South. But this partition brought about by the Geneva Agreements of 1954, however unfortunate and regrettable, will be respected until, by the free choice of all Vietnamese, reunification is achieved.

(4) Resolution of Internal Problems. The people of South Vietnam seek to resolve their own internal differences and to this end are prepared to engage in a program of national reconciliation. When the aggression has stopped, the people of South Vietnam will move more rapidly toward reconciliation of all elements in the society and will move forward, through the democratic process, toward human dignity, prosperity and lasting peace.

(5) Removal of Allied Military Forces. The people of South Vietnam will ask their allies to remove their forces and evacuate their installations as the military and subversive forces of North Vietnam are withdrawn, infiltration ceases, and the level of violence thus subsides.

(6) Effective Guarantees. The people of South Vietnam, mindful of their experience since 1954, insist that any negotiations leading to the end of hostilities incorporate effective international guarantees. They are open-minded as such guarantees can be applied and made effective.

28. The other participating governments reviewed and endorsed these as essential elements of peace and agreed they would act on this basis in close consultation among themselves in regard to settlement of the conflict.

29. In particular, they declared that Allied forces are in the Republic of Vietnam because that country is the object of aggression and its government requested support in the resistance of its people to aggression. They shall be withdrawn, after close consultation, as the other side withdraws its forces to the North, ceases infiltration, and the level of violence thus subsides. Those forces will be withdrawn as soon as possible and not later than six months after the above conditions have been fulfilled.

CONTINUING CONSULTATION AMONG THE
PARTICIPATING NATIONS

30. All the participants agreed that the value of a meeting among the seven nations had been abundantly demonstrated by the candid and thorough discussions held. It was further agreed that, in addition to the close consultation already maintained through diplomatic channels, there should be regular meetings among their Ambassadors in Saigon in association with the Government of the Republic of Vietnam. Meetings of their Foreign Ministers and Heads of Government will also be held as required.

31. At the close of the meeting, all the visiting participants expressed their deep gratitude to President Marcos and to the Government of the Republic of the Philippines for offering Manila as the conference site, and expressed their appreciation for the highly efficient arrangements.

Les resten her:

——————————————————————————–
Citation: Lyndon B. Johnson: «Manila Summit Conference Documents.,» October 25, 1966. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27958.

Read more at the American Presidency Project: http://www.presidency.ucsb.edu

Legg igjen en kommentar

Filed under I dag i historien, Sør-Vietnam

Folkeavstemning i Sør-Vietnam i 1955

I dag for 55 år siden deltok sørvietnameserne i den første og eneste folkeavstemningen som noen gang har funnet sted i Vietnam. Den skjedde den 23. oktober 1955 og hadde en avgjørende betydning for Sør-Vietnams politiske og kulturelle liv. Det konkluderte historikeren Jessica Chapman med, etter at hun hadde dykket ned i vietnamesiske arkiver og kom opp med en doktoravhandling (University of California at Santa Barbara 2006). Over 5,3 millioner avla stemme, og de fleste stemte  på den moderne statsministeren Ngo Dinh Diem framfor den gamle keiseren Bao Dai.

Valg isteden for statskupp

Statsleder og tidligere keiser Bao Dai  oppnevnte Ngo Dinh Diem som statsminister i Sør-Vietnam i 1954, men rivalisering mellom dem økte i året som fulgte. Etter mange år i eksil ville Ngo Dinh Diem bidra til å bygge najonen, men var under angrep fra religiøse sekter med politisk og militær makt. I tillegg ble han motarbeidet av mange fransk-vennlige generaler.

Diem var ikke den eneste som mislikte keiser Bao Dais støtte til disse religiøse sektene. Revolusjonsrådet foreslo den 30. april 1955 å få Bao Dai fjernet med statskupp. Et fristende forslag, men Ngo Dinh Diem sa nei. Han foretrakk isteden en folkeavstemning, som han annonserte den 7.  juli 1955.

Resultatet av folkravstemningen

Hvorfor ville Ngo Dinh Diem ha en folkeavstemning? I følge historikeren Edward Miller trodde Ngo Dinh Diem  at et statskupp ville svekke hans opparbeidede autoritet. Han ville vise sin uavhengighet av revolusjonsrådet og fremme seg selv som folkets frigjører.

Å lære å stemme

I et land som aldri hadde hatt et demokratisk valg, hvor skulle man begynne? Riktig nok hadde vietnameserne deltatt i et valg i 1946. Min far, som da var 14 år gammel og skrivefør, satt i valglokalet og skrev på vegne av velgerne ned navn på personene de ville stemme på. Mange av disse var nemlig analfabeter.

Ngo Dinh Diem valgte derfor å bruke farge på stemmesedlene: rød seddel for ham og grønn for Bao Dai. I tillegg satte han i gang kampanjen for å sikre høy valgdeltakelse. Slagordet «Đi đông, bầu đúng, cử xứng» («Mange deltar. Velg på korrekt måte, stem på den som fortjener det») ble lansert etter en konkurranse hvor studenten Cao Ba Vu vant med forslaget som ble brukt.

Folk ble forklart hvordan de skulle gå fram. Å stemme på korrekt måte innebærer at velgeren viste id-kortet i valglokalet og mottok en stemmeseddel og konvolutt. Velgeren rev av halvparten som representerte den valgte kandidaten og la den i konvolutten. Deretter plasserte han/hun konvolutten i boksen. Det ble det første hemmelige valget i Vietnam noen gang.

Retorikken i valgkampen

Rivalisering mellom kandidatene tilspisset seg. Ordbruken fulgte samme mønster. Ngo Dinh Diem antydet at himmelens mandat var hos ham, samtidig som han fremmet ideer for et moderne demokrati. Bao Dai ble beskyldt for å representere et gammeldags system. Fra sin luksuriøse villa på den franske Riviera kunne Bao Dai ikke gjøre noe annet enn å sverte Diem. (Kandidatenes negative omtaler av hverandre i valgkampen er senere feilaktig sitert som sannhetsord for å karakterisere Bao Dai og Diem)

Vi er jo i 1955 da få eller kanskje ingen eks-koloni hadde rukket å få et velfungerende demokratisk styresett.

Diem vant valget med overveldende flertall. Dermed avskaffet han keiserdømmet, og dannet Republikken Vietnam. Han levde et asketisk presidentliv, men hans demokrati var skjørt på grunn av store konflikter med buddhistene og fordi hans brødre fikk mye makt. Vi er jo i 1955 da få eller kanskje ingen eks-koloni hadde rukket å få et velfungerende demokratisk styresett. Likevel fikk det sørvietnamesiske folket gjennom valgkampen en opplæring i bruk av stemmerett og demokratiske prinsipper.

Konklusjon

Folkeavstemningen i 1955 ble, som mange andre begivenheter i Sør-Vietnam, ofte behandlet overfladisk av reporterne fra Vesten. Undersøkelsene i vietnamesiske arkiver, slik som Jessica Chapmans avhandling, avslører Sør-Vietnams politiske indre liv som naturligvis var mer komplekst enn det som finnes i den offisielle amerikanske persepsjonen.

Folkeavstemningen banet veien for et liberalt demokratisk samfunn i Sør-Vietnam som direkte konkurrerte med det kommunistiske systemet i Nord-Vietnam. Konkurransen var ikke bare politisk, men også militær, med massiv hjelp fra stormaktene på begge sider av den kalde krigen. Demokratiprosessen ble ikke ferdig gjennomført da Sør-Vietnam dessverre tapte for kommunistene i 1975.

Kilde:

1 kommentar

Filed under Sør-Vietnam

Hvor fritt var Sør-Vietnam sammenliknet med andre land?

Noen mener at Sør-Vietnam (1955-1975) var et diktatur, mens andre mener det motsatte. Hvem har rett? Hvordan kunne man sammenlikne demokratiet på tvers av landene, uavhengig av egne og utenlandske journalister sine meninger? Som kjent pleiede kommunistene å kalle seg demokratisk (som tyske DDR eller Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea)) uten at de hadde et fritt system.

Organisasjonen Freedom House i USA har gjort et forsøk på rangering gjennom demokratiindekser (jevnfør FNs livskvalitetsindekser) og plasserer landene på basis av to brede kategorier: politiske rettigheter og sivile friheter. Freedom House har historiske tall fra 1973.

Rangering av land basert på graden av politiske rettigheter og sivil frihet, 1973.

Figuren viser at meget få land i Asia kunne anses som frie land i 1973. Sør-Vietnam var ikke et mønstergyldig demokrati, men ble vurdert som mer demokratisk enn Sør-Korea, Thailand, Filippinene og Singapore. Nord-Vietnam var ikke uventet plassert i verstinggruppen sammen med Nord-Korea, Kina og Sovjetunionen.

Hvorfor har mange et mindre positivt bilde av Sør-Vietnam? Det er mulig at inntrykket fra 1950-tallet brente seg fast i hukommelsen, selv om Sør-Vietnam gradvis bygget opp demokratiet. Et stort fremskritt var grunnloven i 1967 som gjorde slutt på militærregimet. Sør-Vietnam var et land som eksisterte i 21 år. Mye endret seg i løpet av årene. Man må justere persepsjonen deretter.

En annen forklaring er kanskje amerikanernes forventning. Mange unge amerikanske journalister kom til Vietnam i 50- og 60-tallet som første land utenfor USA. Amerikanerne i 50- og 60-tallet var ikke uten fordommer mot asiater. Alt amerikanerne så som ikke stemte med det amerikanske systemet, stemplet de som diktatorisk. Sånne persepsjoner satte seg fast hos dem og etter hvert hos historikerne.

Forklaring:

Politiske rettigheter betyr i følge Freedom House at folk fritt kan delta i politiske prosesser, mens sivile friheter innebærer ytrings-, organisasjonsfrihet og personlig selvbestemelse uten innblanding fra staten.

Kilde:
Freedom House: Freedom in the World Comparative and Historical Data.

4 kommentarer

Filed under Sør-Vietnam

Med demokrati som mål

«Vietnams grunnlov er erklært gyldig» stod som overskriften på Aftenpostens første side den 1. april 1967. Begivenheten markerte slutten på generalenes kontroll av Sør-Vietnam.

Bakgrunn for ny grunnlov

Etter kuppet i 1963 hvor president Ngo Dinh Diem ble styrtet var Sør-Vietnam under kontrollen fra skiftende generaler. En grunnlovsskrivende nasjonalforsamling ble dannet i 1966 for å gi landet en moderne grunnlov. Grunnlovsforsamlingen arbeidet i 6 måneder og vedtok grunnloven den 18. mars 1967. Statssjefen erklærte grunnloven gyldig den 1. april.

Dommer Pham Dinh Hung, en av grunnlovens forfattere

Innholdet

Grunnloven er moderne og basert på demokratiske prinsipper, med de 3 statsmaktene. Opposisjoner er tillatt, presidentens makt er begrenset, og ledere skal velges demokratisk. Ytringsfriheten er sikret. Nasjonalforsamlingen består av Thượng nghị viên (Overhuset) og Hạ nghị viện (Underhuset).

«Inspektoratet» – noe som liknet på Riksrevisjonen – ble opprettet for å granske korrupsjon og maktmisbruk og besto av 18 personer hvorav 1/3 ble oppnevnt av Nasjonalforsamlingen, 1/3 av presidenten og 1/3 av Høyesterett. Det var dommer Phạm Đình Hưng som sto bak forslaget. Men gjelder rettssamfunnet bare på papiret?

Dokumentert demokratisk praksis

En doktoravhandling fra Vincent J. Sherry, Jr. ved University of Southern Mississippi tok opp dette. Juristen Sherry gikk gjennom teksten og gransket praktiseringen. Han nevnte spesielt rettsaken mot parlamentsrepresentant Tran Ngoc Chau, som var kommunistsympatisør. Selv om han ble dømt skyldig av lavere domstoler, ble dommen funnet grunnlovsstridig, og han ble frifunnet. I et annet tilfelle hvor finansministeren bestemte seg å øke kriseskatten fant Høyesteretten at ministerens forslag var grunnlovsstridig. Demokratiet ble testet i praksis.

Vincent Sherry konkluderte dermed sin avhandling med at «ledelsen i det sørvietnamesiske juridiske systemet er på linje med den juridiske eliten i et hvilket som helst land i den frie verden når det gjelder kompetanse og dedikasjon». Han håpet at regimet vil vedvare slik at demokratiet blir fullt utbygget. Men slik gikk det ikke.

Aftenposten 1. april 1967 om ny grunnlov i Sør-Vietnam

Demokrati kan vanligvis ikke bygges over natten Derfor var grunnloven fra 1967 et dristig men solid forsøk på demokrati i Sør-Vietnam.

Kilde:

Grunnloven 1967 (vietnamesisk)

Vincent J. Sherry, Jr., «The Evolution of the Legal System of the Republic of Viet Nam.» Ph.D. dissertation, Political Science, University of Southern Mississippi, 1973. 448 pp. 73-32027.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert