Tag Archives: Grunnloven 1967

5. april: president Nguyen Van Thieu

På denne dag:

Sør-Vietnams president Nguyen Van Thieu (1923-2001) ble født den 5. april 1923 i Phan Rang. Hans foreldre livnærte seg på jordbruk og fiskeri. I 1945 deltok Thieu i Viet Minh-bevegelsen, men senere forlot han den da han skjønte at bevegelsen var kommuniststyrt. Han begynte sin militærkarriere i 1949 i Staten Vietnam.

VTT-ZZMAR13_-11-nguyenvanthieu

Sør-Vietnams president Nguyen Van Thieu (1923-2001) «var mer ærlig og anstendig enn Lyndon Johnson og, tatt i betraktning forskjellene i landenes forhold, sannsynligvis en mer effektiv president i sitt land» (Sorley 1999, A better war)

Thieu deltok i kuppet mot Ngo Dinh Diem i 1963. I 1965 ble han statssjef i Sør-Vietnam. Han sørget for at en ny grunnlov ble vedtatt i april 1967. Senere samme år ble han valgt president med 34 % av stemmene, langt flere enn det de andre kandidatene fikk. Thieu var Sør-Vietnams president mens landet ble utsatt for de største offensivene fra Nord, både i forbindelse med Tet-offensiven i 1968, påskeoffensiven i 1972 og den avsluttende offensiven i 1975.

Blant hans bidrag til sivilbefolkningen kan nevnes «loven om fordeling av jord til jordbruksarbeidere» (Luat nguoi cay co ruong), et vellykket jordfordelingsprogram som løste problemet med et urettferdig system som den franske kolonimakten etterlot seg.

Vestlig media gir etter min mening ofte en flat beskrivelse av ham. Men det er ikke spesielt troverdig. Ikke nødvendigvis fordi det er helt usant, men fordi det er så endimensjonalt. (Samme ord som Harald Stanghelle brukte i går i sin beskrivelse av Elisabeth Skarsbø Moens biografi om Ola Borten Moe)

Det er tolv år siden president Thieu døde i Boston, USA. Hans liv og virke fortjener et rettferdig og kjærlig blikk – for å bruke litteraturprofessor Toril Mois uttrykk. Den amerikanske forfatteren Lewis Sorley er en av de få som tok bryet å sammenlikne Thieu med USAs president Johnson:

– Det kan argumenteres at Nguyen Van Thieu var mer ærlig og anstendig enn Lyndon Johnson og, tatt i betraktning forskjellene i landenes forhold, sannsynligvis en mer effektiv president i sitt land» (A better war, 1999, s. 186).

3 kommentarer

Filed under I dag i historien, Sør-Vietnam

Terror mot valg og ny grunnlov

I går skrev jeg om Sør-Vietnams nye grunnlov som ble erklært gyldig den 1. april 1967. Allerede samme kveld hadde Aftenposten førstesides oppslag om saken.

Her er teksten:

Vietnams grunnlov er erklært gyldig

Tegn til øket terror foran kommunevalgene

Aftenposten Aften 1. april 1967

Saigon 1. april

Syd-Vietnams stassjef, general Nguyen Van Thieu, erklærte i dag landets nye grunnlov som formelt gyldig. Grunnloven fastsetter at det skal dannes en sivil regjering innen seks måneder.

Statssjefen kunngjorde grunnloven under en 30 minutters seremoni foran det flaggsmykkede uavhengighetsslottet i Saigon. Ca. 4000 mennesker deltok i seremonien, som fant sted seks måneder efter at nasjonalforsamlingen innledet arbeidet med grunnlovsutkastet. Landets militære ledere godkjente utkastet uten endringer for noen dager siden. De har opplyst at valg på en president skal holdes 1. september i år.

General Thieu ba nasjonalforsamlingen om å gjøre ferdig utkastet til valglov innen utgangen april, slik at regjerìngen får god tid til å forberede valgene.

En kandidat ved et lokalt valg ble idag skutt ned og drept av terrorister, og representanter for myndighetene uttrykte frykt for at mordet innevarsler en ny terrorkampanje fra Vietcong i et forsøk på å forstyrre de kommende kommunevalg, melder AP.

Aftenposten 1. april 1967 om ny grunnlov i Sør-Vietnam

Statsminister Nguyen Cao Ky opplyste tidligere i denne uken at fire landsbykandidater allerede var blitt myrdet. Kommunevalgene begynner søndag og strekker seg over en periode på to og en halv måned. Representanter for Saigon-regjeringen uttalte igår at intensiveringen av Vietcong-terroren har direkte forbindelse med kommunevalgene. I denne uken er det registrert ialt 13 slike terrorhandlinger, og man frykter at det om kort tid vil bli adskillig verre. (…)

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Med demokrati som mål

«Vietnams grunnlov er erklært gyldig» stod som overskriften på Aftenpostens første side den 1. april 1967. Begivenheten markerte slutten på generalenes kontroll av Sør-Vietnam.

Bakgrunn for ny grunnlov

Etter kuppet i 1963 hvor president Ngo Dinh Diem ble styrtet var Sør-Vietnam under kontrollen fra skiftende generaler. En grunnlovsskrivende nasjonalforsamling ble dannet i 1966 for å gi landet en moderne grunnlov. Grunnlovsforsamlingen arbeidet i 6 måneder og vedtok grunnloven den 18. mars 1967. Statssjefen erklærte grunnloven gyldig den 1. april.

Dommer Pham Dinh Hung, en av grunnlovens forfattere

Innholdet

Grunnloven er moderne og basert på demokratiske prinsipper, med de 3 statsmaktene. Opposisjoner er tillatt, presidentens makt er begrenset, og ledere skal velges demokratisk. Ytringsfriheten er sikret. Nasjonalforsamlingen består av Thượng nghị viên (Overhuset) og Hạ nghị viện (Underhuset).

«Inspektoratet» – noe som liknet på Riksrevisjonen – ble opprettet for å granske korrupsjon og maktmisbruk og besto av 18 personer hvorav 1/3 ble oppnevnt av Nasjonalforsamlingen, 1/3 av presidenten og 1/3 av Høyesterett. Det var dommer Phạm Đình Hưng som sto bak forslaget. Men gjelder rettssamfunnet bare på papiret?

Dokumentert demokratisk praksis

En doktoravhandling fra Vincent J. Sherry, Jr. ved University of Southern Mississippi tok opp dette. Juristen Sherry gikk gjennom teksten og gransket praktiseringen. Han nevnte spesielt rettsaken mot parlamentsrepresentant Tran Ngoc Chau, som var kommunistsympatisør. Selv om han ble dømt skyldig av lavere domstoler, ble dommen funnet grunnlovsstridig, og han ble frifunnet. I et annet tilfelle hvor finansministeren bestemte seg å øke kriseskatten fant Høyesteretten at ministerens forslag var grunnlovsstridig. Demokratiet ble testet i praksis.

Vincent Sherry konkluderte dermed sin avhandling med at «ledelsen i det sørvietnamesiske juridiske systemet er på linje med den juridiske eliten i et hvilket som helst land i den frie verden når det gjelder kompetanse og dedikasjon». Han håpet at regimet vil vedvare slik at demokratiet blir fullt utbygget. Men slik gikk det ikke.

Aftenposten 1. april 1967 om ny grunnlov i Sør-Vietnam

Demokrati kan vanligvis ikke bygges over natten Derfor var grunnloven fra 1967 et dristig men solid forsøk på demokrati i Sør-Vietnam.

Kilde:

Grunnloven 1967 (vietnamesisk)

Vincent J. Sherry, Jr., «The Evolution of the Legal System of the Republic of Viet Nam.» Ph.D. dissertation, Political Science, University of Southern Mississippi, 1973. 448 pp. 73-32027.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert