Tag Archives: Haakon Lie

Haakon Lie besøkte Vietnam i 1966

«Nå da vi har opplevd å se de nordvietnamesiske divisjonene velte sørover – med hundretusener av flyktninger foran seg – kan en spørre om hvordan politisk trenede mennesker og demokrater noen gang kunne tro at resultatet ville bli et annet den dagen amerikanerne trakk seg ut av landet. Hvor og når har kommunistisk herredømme betydd «frigjøring»?» (Haakon Lie 1975)

Som partisekretær i Arbeiderpartiet besøkte Haakon Lie Sør-Vietnam i 1966 etter invitasjonen fra den sørvietnamesiske LO-lederen Tran Quoc Buu. Besøket vekket motstand hos mange i Arbeiderpartiet, som mente at han ikke burde dra til Sør-VN og ha dialog med LO-lederen, «på et tidspunkt da sentralstyret opplagt ville sagt nei til en slik reise» (Rune Gerhardsen, Aschehoug 2002, side 103). Dette er interessant, siden Ap tilsynelatende ofte har ytret ønsker om dialoger. Etter Haakon Lies syn var Sør-Vietnam faktisk et fritt system som forsvarte seg mot kommunistene fra nord. Men den gangen mente nok mange i Vesten at kommunistene representerte demokrati i Vietnam. Det viste seg at det motsatte skjedde. 

Her er noen utdrag fra Haakon Lies memoarer fra 1975 om Vietnambesøket i 1966:

Side 344-345:

Den sør-vietnamesiske landsorganisasjonen var vert. Lederen for den var buddhist; generalsekretæren var en kristen. Fagbevegelsen i Sør-Vietnam var en av de få organisasjonene som skar tvers gjennom de religiøse, etniske og geografiske skillelinjene som delte dette folket. Den var som Histadrut i Israel både fagbevegelse og kooperasjon på en gang. Kristne fagforeningsfolk fra Frankrike hadde lagt grunnen for denne bevegelsen, som hadde sine tariffavtaler og brukte streikevåpnet når det var nødvendig. Den sto for samvirkelag for forbrukerne og- for innkjøpslag for småbrukerne. I samsvar med kristen tradisjon drev den også sosialsentre og lesestuer. Det var en fri fagbevegelse med minst 300 000 medlemmer. Dens ledere hadde bak seg en årelang kamp mot franskmennene og japanerne. De kjente fengslene fra innsiden. Men de kjente også kommunistene.

Det var ikke tvil i deres sjel om hva Vietcong sto for, og de la ikke skjul på det ikke ville finnes noen fri fagbevegelse hvis kommunistene tok over. De som hadde kommet nordfra etter at Ho Chi Minh hadde vunnet sine seire over franskmennene, var enda mindre i tvil. 30 dager var den fristen som ble gitt dem. 900 000 vietnamesere – de fleste kristne – brukte den måneden til å vandre mot sør. En folkevandring fant sted som skulle gjenta seg i 1975, bare i enda større målestokk. I Nord-Vietnam som i Øst-Tyskland flyktet man fra «frigjørerne».

og videre, side 348:

I dag da krigen er slutt, og det totale diktaturet er innført både i Nord- og Sør-Vietnam, kan en spørre hvor dømmekraften tok veien på den tiden. Nå da vi har opplevd å se de nordvietnamesiske divisjonene velte sørover – med hundretusener av flyktninger foran seg – kan en spørre om hvordan politisk trenede mennesker og demokrater noen gang kunne tro at resultatet ville bli et annet den dagen amerikanerne trakk seg ut av landet. Hvor og når har kommunistisk herredømme betydd «frigjøring»? Hvor har kommunistene respektert de fundamentale menneskerettighetene – talefrihet, trykkefrihet, trosfrihet og fri organisasjonsrett? Det tok ikke en uke engang før alle disse rettighetene var avskaffet i Sør-Vietnam. Og hvor er nå alle de vestlige journalistene som fritt dro omkring i landet – og fritt sendte sine telegrammer og fjernsynsprogram ut over den vide verden? De er borte sammen med «frigjøringen».

Kilde: Haakon Lie. … slik jeg ser det. 1975 Tiden Norsk Forlag.

1 kommentar

Filed under Norsk holdning til Vietnamkrigen