Tag Archives: Orientalisme

NRK med skjevt blikk på Vietnamkrigen

Oktober 2018: se også:

NRK Gull publiserte nylig et sammendrag om Vietnamkrigen i anledning av at det er 35 år siden krigens slutt.  Amerikanernes frykt for kommunismen og deres militære oppbygging i Sør-Vietnam sto i fokus. Det ble fortalt om Kennedy som sendte rådgivere og instruktører dit i 1961, og om en ny fase da marinesoldatene kom til Da Nang i 1965. Hjemme i USA steg krigsmotstanden i takt med økende antall amerikanske falne. Krigens slutt kom da amerikanerne evakuerte fra taket på ambassadebygget i 1975, etter å ha tapt nesten 60.000 soldater.

Det er få direkte feil i sammendraget. Men statskanalens oppsummering om Vietnamkrigen mangler det meste likevel. Hvorfor?

NRKs skjeve bilde av Vietnamkrigen

Artikkelen utelater nemlig hovedaktørene i Vietnamkrigen, dvs. vietnameserne. Riktignok ble vietnameserne nevnt i artikkelens siste avsnitt i forbindelse med antall døde. Men NRK betrakter vietnameserne som ofre for amerikanernes handlinger, og ikke som aktører. Muligens har NRK et humanistisk syn på krigens konsekvenser. Men tilsynelatende er NRK ikke særlig opptatt av vietnameserne som deltakerne i krigen. Hvem var de? Hvor mange av dem deltok på hver side? Hva var deres motiver, mål, strategi, taktikk og drømmer? Noe av svaret finnes i denne bloggens sammendrag om Vietnamkrigen.

Norsk fjernsyn resirkulerer amerikanske innslag

«Alle de nyheter om Vietnam som norsk fjernsyn presenterte som viktige, gjenfinner en som originalnyheter i amerikansk TV» (Bastiansen 1997:159)

Det lille sammendraget fra NRK Gull/Viten passer dermed inn i to velkjente journalistiske mønstre. Det ene dreier seg om NRKs USA-fokus. Verdensbildet er sett gjennom amerikanske øyne. Bak enhver NRK-reportasje om Vietnamkrigen fantes det et forutgående amerikansk innslag, hevder medieforsker Henrik G. Bastiansen ved Institutt for medier og kommunikasjon for nesten 15 år siden. Mediakrigen er fortsatt dagsaktuell da Halle Jørn Hanssen nylig beklaget at NRKs utenriksdekning er blitt enda mer USA-fiksert, og at norske medier anført av NRK i det meste holder «fast på et verdensbilde som stadig mer hører fortiden til.» (Dagsavisen, 4. august 2010)

Det andre mønsteret er beskrevet av Edward Said i 1978 som orientalisme, som er Vestens måte å betrakte Østen på. I følge dette synet er vestens folk rasjonelle, dynamiske og handlingsorienterte, mens Østen er statisk, mystisk og irrasjonell. Østen eksisterer kun der folk fra Vesten kommer. Vesten handler, Østen blir ofre. Derfor kan man bare legge skylda på dem som handler, dvs. Vesten.

Den orientalistiske historien om Vietnamkrigen eksisterer dermed kun der amerikanerne var tilstede, med sine handlinger og motiver. Vietnameserne var i følge dette synet stakkarslige ofre. Og kun ofrene av amerikanernes handlinger er verdt å nevne. Men vietnameserne er aldri betraktet som vanlige folk med intensjoner og handlinger.

Den orientalistiske historien om Vietnamkrigen eksisterer kun der amerikanerne var tilstede. Vietnameserne var i følge dette synet stakkarslige ofre. Og kun ofrene av amerikanernes handlinger er verdt å nevne.

Jeg håper at NRK snart forlater kolonimaktenes måte å se orienten på. Gi oss historien om Vietnamkrigen der hovedaktørene, både nord- og sørvietnameserne, er representert! Historien bør vietnamiseres! Denne bloggen tilbyr ikke et komplett bilde, men er forhåpentligvis en supplerende kilde til forståelsen av konflikten.

Kilde:

1 kommentar

Filed under Media og Vietnamkrigen

USA bør ut av historien om Vietnamkrigen

Kommunistene vant krigen, men amerikanerne rappet sørvietnamesernes plass i historien. Vietnamkrigen bør av-amerikaniseres. Slik skriver båtflyktningene Khang Ngoc Nguyen og Thong Van Ta i en kronikk i Aftenposten den 21. april 2010 om den norske historieskrivingen om Vietnamkrigen.

«Fremstillingen av Vietnamkrigen i vestlig media er ofte forskjellig fra undertegnedes opplevelse av virkeligheten. Dette forundret oss allerede da vi hadde forlatt Vietnam som båtflyktninger for nesten 30 år siden. Det gjelder ikke bare oss, men også mange andre eksilvietnamesere vi har snakket med. Hvorfor er virkeligheten så ulik?»

«Hvorfor virker sørvietnameserne fraværende i eget land, selv om de deltok i krigen lengst, kjempet i flest slag og tapte 250000 soldater, mot amerikanernes 58000?»

«Vietnameserne blir dermed visket ut av reportasjene, litteraturen og virkeligheten.»

«Mesteparten av litteraturen om Vietnamkrigen er en øvelse i amerikansk kulturnarsissisme», hevder Timothy Lomperis i sin litteraturkritikk om Vietnamkrigen (Duke Universtity Press 1987).

«To store massakrer skjedde i Vietnam i 1968. My Lai-saken, som amerikanerne var skyld i, er godt kjent. Den andre skjedde i keiserbyen Hue der kommunistene tok ti ganger flere sivile liv enn i My Lai. Episoden i Hue fikk seks oppslag i norske aviser, og My Lai 300 i den samme avisdatabasen Atekst. Hvorfor denne enorme forskjellen i norske aviser? Noen påstår at media er venstrevridd, men vi mener at norsk media heller er USA-fiksert.»

«Det er ikke vanskelig å se haukenes hovmod overfor sine allierte. Men nedlatende holdninger overfor asiater er også utbredt i den amerikanske antikrigslitteraturen, hevder litteraturprofessor Renny Christopher i sin bok om Vietnam-litteraturen i USA (Massachusetts 1995). Når venstresiden i Norge importerer den amerikanske antikrigsleirens forestillinger om Sør-Vietnam, er det fullt mulig at disse holdningene er med på lasset.»

«Vietcongsoldater dukker opp som skygger i Platoon, og skyggene kan man ikke legge skylden på. Det er orientalismens list.»

«Etnosentrisme finnes hos oss alle, men den kan gjøre historiefaget til en «imperialistisk vitenskap» fordi den målbærer vestlige fordommer, advarer historiker Finn Fuglestad i sin bok om etnosentrisme i historieskriving (Unipub 2005). Ingen av de norske historiebøkene for videregående skole vi har sett på har ett positivt ord å si om det sørvietnamesiske regimet.»

Les videre i Aftenpostens kronikk om sørvietnamesernes plass i historien. 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3616384.ece

Legg igjen en kommentar

Filed under Media og Vietnamkrigen