Tag Archives: Stoltenberg

Etterlyser norsk oppgjør om Vietnamkrigen

«Nær 8000 båtflyktninger fra Vietnam er blitt til 20 000 norskvietnamesere som gjerne skulle se at man i Norge ble klar over hvorfor de flyktet. De opplever jo at norsk opinion i sin tid mente at Syd-Vietnam ble befridd i 1975. Hvorfor da flykte?

Det var flere hundre tusen, nærmere en million sydvietnamesere som tok til havs i usikre båter etter denne «befrielsen» i håp om å bli reddet av et fremmed skip og tatt med til et annet land. Hvor mange som omkom, vet vi ikke.

I Norge skjønte man ikke hva som foregikk og fant på forklaringen at det måtte dreie seg om «økonomiske» flyktninger. Men det var ikke mange kapitalister i Syd-Vietnam den gang. Norskvietnameserne vil gjerne ha sannheten frem. Det var ingen befrielse. Det var det kommunistiske Nord-Vietnam som erobret den sydlige del, med de tradisjonelle følger der det røde diktaturet fikk makten.»

Og videre:

«Det er ingen tvil om at USAs intervensjon i Vietnam var misforstått. Men motivet var jo det samme som i Korea – en ren parallell. Begge steder brøt den nordlige delen en internasjonal avtale om deling – i påvente av frie valg begge steder. Den kommunistiske delen ville sikre seg hele landet. I Korea klarte USA å hindre det, men ikke i Vietnam. I begge de sydlige deler var det utbredt misnøye med regimene, men kommunisme var dog verre.»

«Man undres også over statsminister Stoltenbergs tale til den vietnamesiske president på besøk i Oslo i fjor, da han bekjente sin ungdoms engasjement for FNL. Da måtte vel Hanoi-presidenten smile i skjegget over at Norge fortsatt syntes å godta fiksjonen. Det vietnamesiske forbundet i Norge ble forbauset og sendte Stoltenberg en forespørsel.

Det som gjenstår ut over dialogen om menneskerett, er en norsk erkjennelse av vår misforståtte holdning under Vietnamkrigen. Når kommer den?»

Les resten av Frank Bjerkholts artikkel i Morgenbladet om Vietnamkrigen, John Lyng, Arbeiderpartiet og menneskerettigheter. Frank Bjerkholt var utenriksredaktør i Morgenbladet og deltok aktivt i mange NRK-debatter om Vietnamkrigen.

Legg igjen en kommentar

Filed under Media og Vietnamkrigen, Norsk holdning til Vietnamkrigen

Stoltenberg og Steen på propagandabesøk i Vietnam

«Duoen Steen og Stoltenberg prøvde også å se inn i fremtiden. Hva ville skje når krigen var over? De så altså for seg en vietnamesisk variant av Jugoslavia. Men i dette bildet forekom det ikke omskoleringsleirer og båtflyktninger fra et undertrykkende regime …»

Thorvald Stoltenberg og Reiulf Steen besøkte Hanoi i 1970. Besøket ble beskrevet av Geir Salvesen i boka «Thorvalds verden», side 81-83, (Schibsteds forlag 1994):

«De fleste nordmenn hadde gjort seg opp en mening om hvilken side de støttet da Vietnamkrigen raste som verst rundt 1969-70. Men ytterst få hadde faktisk vært der. 19. juni 1970 la Thorvald og Reiulf Steen ut på en begivenhetsrik tur til Nord-Vietnam og Hanoi …

Bakgrunnen var en invitasjonsreise fra kommunist-regjeringen i Hanoi, som på denne tiden drev med en sjarmoffensiv overfor de nordiske sosialdemokratiene. Regimet var nøye med hvem det slapp inn, og unnskyldte seg med at det sto på hotellkapasiteten når mer uavhengige rapportører ble nektet innreisetillatelse.

Reisen gikk via Moskva og Peking til Nord-Vietnam. Resultatet av den ble sammenfattet i en 80 sider lang rapport som munnet ut i et handlingsforslag til Det norske Arbeiderparti. Hovedpoenget var opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Nord-Vietnam og Norge. Arbeiderpartiets stortingsfraksjon foreslo også dette i Stortinget senere på høsten , men led nederlag.…

Gjennom konklusjonene fikk de inviterende nord-vietnameserne valuta for sine bestrebelser. Lest i dag – et kvart århundre etter – er rapporten ikke noe objektivt dokument om Vietnam-krigen. Det er omstendelige referater fra møter med forskjellige kommunistledere i Hanoi-området og deres forutsigbare syn på USA og Sør-Vietnam. Steen og Stoltenberg viderebragte mange utsagn om hvor godt de amerikanske pilotene og krigsfangene hele tiden ble behandlet i Hanois krigsfangenskap mens det i Sør-Vietnam var massakrering av krigsfanger – ifølge nordvietnameserne.

Det smakte stort sett av den ene partens oppsummering av situasjonen. Men noe av bakgrunnen for at det ble gjort på denne måten var at man mente krigen så ofte var blitt fortalt fra sør-vietnamesisk og amerikansk synsvinkel.

En av de mer interessante observasjoner som Stoltenberg og Steen gjorde – interessant, bl.a. fordi den i ettertid har vist seg å være feilaktig – var sammenligningen med Jugoslavia. Vektleggingen av den nasjonale kommunismen må ha minnet Stoltenberg sterkt om tiden i Beograd, for rapporten som han selv førte i pennen sier rett ut at muligheten for et «Asias Jugoslavia synes åpenbar». Den avdøde nord-vietnamesiske lederen Ho Chi Minh ble fremholdt som Vietnams Tito, der parallellen var at mens Tito samlet landet i sin kamp mot nazistene, sto det vietnamesiske folk samlet bak Ho Chi Minh (underforstått: i deres kamp mot amerikanerne). Det var forøvrig en noe pussig sammenligning all den tid amerikanerne også hadde slåss mot nazistene.

Duoen Steen og Stoltenberg prøvde også å se inn i fremtiden. Hva ville skje når krigen var over? De så altså for seg en vietnamesisk variant av Jugoslavia. Men i dette bildet forekom det ikke omskoleringsleirer og båtflyktninger fra et undertrykkende regime, noe som faktisk ble utviklingen i Vietnam i årene etter at USA hadde tapt krigen og var blitt påført den største internasjonale ydmykelse i sin historie. Det er nå en gang ikke lett å spå om fremtiden. Som FNs høykommissær for flyktninger skulle Thorvald senere stifte bekjentskap med disse båtflyktningene.»

2 kommentarer

Filed under Norsk holdning til Vietnamkrigen