Monthly Archives: juli 2014

21. juli: Genève-avtalen

På denne dag: i dag for 60 år siden ble Genève-avtalen undertegnet. Avtalen delte Vietnam i to – Nord og Sør – og minner om Panmunjom-avtalen i 1953 som også skilte Korea etter Koreakrigen. Som i Korea fikk kommunistene den nordlige delen, mens antikommunistene den sørlige. Mens Korea forblir delt, har Nord-Vietnam klart å tvinge fram en gjenforening av landet gjennom en krig som kostet 3-4 millioner liv.

Store norske leksikon (snl) slår fast at «Hovedpunktene i avtalen var en midlertidig deling av Vietnam langs 17. breddegrad, og avholdelse av frie valg innen to år med sikte på gjenforening av landet. (…).» (min kursiv)

Aftenposten 21. juli 1954 om Genève-avtalen

Aftenposten 21. juli 1954 om Genève-avtalen

Om «avholdelse av frie valg innen to år» sto det ingenting om i Aftenposten da avisen den 21. juli 1954 skrev om avtalens seks hovedpunkter:
1. Demarkasjonslinjen mellom Nord- og Sør-Vietnam
2. Forbud mot represalier mot enkeltpersoner og organisasjoner som følge av deres virksomhet under krigen
3. Forbud mot militære forsterkninger
4. Fanger skal repatrieres
5. Praktiske tiltak i forbindelse med avtalen
6. Den internasjonale kontrollkommisjonen skal overvåke våpenstillstanden

Ved lesing av avtalens tekst finner jeg heller ikke noe krav om frie valg innen to år – som ifølge snl skal være avtalens «hovedpunkt». Som en anerkjent kunnskapsleverandør klarte dessverre ikke Store norske leksikon å gi en etterprøvbar fremstilling av fakta relatert til Vietnamkrigen.

Les mitt tidligere innlegg om Genève-avtalen.

1 kommentar

Filed under I dag i historien