Tag Archives: Statistikk

Kinas økonomiske hjelp til Nord-Vietnam: et sammendrag

Nord-Vietnam var avhengig av hjelp fra Sovjetunionen, Kina og andre kommunistiske land for å kunne føre krig i Sør-Vietnam. Som stormakt og nabo til Nord-Vietnam spilte Kina en viktig rolle.

Ho Chi Minh ba om militær hjelp fra Kina

Allerede i 1949 sendte Ho Chi Minh delegasjoner til Kina for å be om kinesisk hjelp i form av militære rådgivere, våpen til tre divisjoner og pengestøtte på 10 millioner dollar. I 1950 hadde Ho et møte med Stalin og Mao i Moskva. Etter møtet sendte Kina militære rådgivere og våpen til Viet Minh under Hos ledelse. I tillegg ga kineserne militær trening til Viet Minhs 308. divisjon, 209. regiment og 174. regiment i Kina.

Hjelpen fra Kina besto ikke bare av våpen og ammunisjon, men militær planlegging. Mao gjennomgikk selv slagplanene og ga direkte spesifikke instruksjoner. Hjelpen fra Kina var et viktig bidrag til seieren i Dien Bien Phu. (Roberts 2006, side 57)

Senere hjalp kineserne til i forbindelse med nordvietnamesernes krigføring i sør. Kineserne hadde syv militære ingeniørdivisjoner i Nord-Vietnam i perioden mai 1965 til slutten av 1968. De bygget forsvarsverk, kommunikasjonssystem og jernbane fra 20. breddegrad til den vietnamesisk-kinesiske grensen. For å beskytte kinesiske ingeniørstyrker sendte kineserne ytterligere 16 luftverndivisjoner til Nord-Vietnam. De deltok i 2154 kamper og skjøt ned 1707 amerikanske fly  (Nguyễn Đức Phương 2001).

Økonomisk hjelp til Hanoi

Økonomisk hjelp fra Kina til Vietnam tok opp i slutten av 1950-tallet. Hjelpen fordelte seg i tre hovedområder:

 • Hjelp til storbyene, spesielt Hanoi og Hai Phong
 • Bygging av transportinfrastrukturen: jernbaner, veier, havner
 • Økonomisk planlegging og personellopplæring

Tabellen nedenfor viser oversikten over kinesernes hjelp til Nord-Vietnam:

Ifølge Harish C. Mehta (2012) kom den største økonomiske hjelpen til Nord-Vietnam fra Kina – og ikke Sovjet – i 1967 – 1968. Det foregikk mens den amerikanske etterretningen undervurderte penge- og våpenflyten fra Kina og Sovjet til Nord-Vietnam.

Kilde:

 • Nguyễn Đức Phương. Chiến tranh Việt Nam toàn tập. Toronto. Làng Văn 2001. side 27. Som siterte fra: C. Jian. China and the Vietnam Wars, 1950-1975. The Vietnam War. P. Lowe, Ed., Mac Millan Press Ltd, London, 1998.
 • Roberts, Priscilla (redaktør). Behind the bamboo curtain. Stanford 2006
 • Bob Seals. Chinese Support for North Vietnam during the Vietnam War: The Decisive Edge. militaryhistoryonline.com

Andre kilder om Kinas rolle i Vietnamkrigen:

 • Xiaoming Zhang. The Vietnam War, 1964-1969: A Chinese Perspective. The Journal of Military History, Vol. 60, No.4 (Oct., 1996), 731-762. (PDF) Har mange statistikker og tall
 • Chen Jian, «China’s Involvement in the Vietnam War, 1964-69,» The China Quarterly, no. 142 (June 1995).
 • Chen Jian, “China and the First Indo–China War, 1950–54,” The China Quarterly, no. 112 (March 1993)
 • Harish C. Mehta. Soviet Biscuit Factories and Chinese Financial Grants: North Vietnam’s Economic Diplomacy in 1967 and 1968. Diplomatic History (2012) 36 (2): 301-335
 • Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1954-1975 (Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2000).
 • Qiang Zhai, “Transplanting the Chinese Model: Chinese Military Advisers and the First Vietnam War, 1950–54,” The Journal of Military History 57, no. 4 (October 1993): 689–715.

Legg igjen en kommentar

Filed under Militærhistorie

Antall sivile drept under Vietnamkrigen

Den amerikanske statsviteren R.J. Rummel er den som mest systematisk har forsket på folkemord i det 20. århundre. Han refereres ofte av bl.a. professor Bernt Hagtvedt, en norsk ekspert på folkemord- og totalitære regimer.

Rummel opererer med en liste over 15 megamordere. Vietnam er med på listen.

Ifølge ham ble nesten 1,7 millioner sivile personer drept av regimet i nord, vs. 90.000 drept av regimet i sør. De største folkemordene skjedde i Nord-Vietnam i forbindelse med jordreformen. Der ble mange tusen antatte jordeiere dømt vilkårlig og henrettet raskt etter dommene etter modellen fra Kina. Overgrepene i forbindelse med jordreformen er lite kjent ute i verden.

Folkemord (democid) begått av Antall død (i tusen)
Nord-Vietnam 1 669
Sør-Vietnam 90
USA 6
Kambodsja 35
Sør-Korea 3
Frankrike 10

Democid defineres som mord begått av myndighetene.

Rummels oversikt over folkemordene er de mest systematiske statistikkene som undertegnede kjenner til. Han viser åpent hvordan han kom til tallene.

Se andre statistikker i Fakta om Vietnamkrigen i bloggen.

Kilde:

1 kommentar

Filed under Militærhistorie

Antall falne soldater i Vietnam

Oppdatert april 2020.

Styrker Falne Såret/ skadet
Sør-Vietnam 223 748 1 169 763
USA 47 378 304 704
Sør-Korea 4 407 17 060
Australia 469 2 940
Thailand 351 1 358
New Zealand 55 212
Nord-Vietnam/ FNL 1 100 000 600 000
Kina 1 100 4 300

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Militærhistorie